חברים בעברית 1 עמ 15 זאת אמא שלי


or press Enter
00:00:00
בָּא
חוֹשֵׁב / חוֹשֶׁבֶת
a necklace
coming
לִפְנֵי
after
thinking
שַׁרְשֶׁרֶת
שָׁר / שָׁרָה
born
נוֹלָד
before
clothes
singing
a dance
בְּגָדִים
juice
מִיץ
אַחֲרֵי
רִיקּוּד
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x