אלבום שלי אוצר מילים 1

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1כּוֹתֵבwrite    
2לִכְתֹּבto write    
3לוֹמֵדlearn    
4לִלְמֹדto learn    
5רוֹקֵדdance    
6לִרְקֹדto dance    
7אוֹכֵלeat    
8לֶאֱכֹלto eat    
9צוֹחֵקlaugh    
10לִצְחֹקto laugh    
11יוֹשֵׁבseat    
12לָשֶׁבֶתto seat    
13שַׁרsing    
14לְשִׁירto sing    
15יָשֵׁןsleep    
16לִישֹׁןto sleep    
17מְצַלֵּםtaking a picture    
18לְצַלֵּםto take a picture    
19לְנַגֵּןto play an instrument    
20מְנַגֵּןplay an instrument    
21מְטַיֵּלtravel    
22לְטַיֵּלto travel    
23מְשַׂחֵקplay a game    
24לְשַׂחֵקto play a game    
25מְדַבֵּרspeak    
26לְדַבֵּרto speak    
x