חברים בעברית “האלבום שלי” – חפצים וסיפורים


or press Enter
00:00:00
לָגוּר
Picture
הַפְתָּעָה
idea
put
Album
live
אַלְבּוֹם
לָקוּם
קוֹדֶם
before / first
surprise
נֶכְדָה
רַעֲיוֹן
תְמוּנָה
To find
לָשִֹׂים
granddaughter
לִמְצוֹא
get up
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x