חברים בעברית “האלבום שלי” – חפצים וסיפורים


or press Enter
00:00:00
old thing
granddaughter
ַגָּבִיע
written
לָגוּר
רַעֲיוֹן
live
permitted
לָבוֹא
come
אַלְבּוֹם
kiddush cup
לָקוּם
get up
מוּתַר
idea
יָשַׁן
נֶכְדָה
Album
כָּתוּב
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x