חברים בעברית 1-wordlist #4


or press Enter
00:00:00
Word Image
זֶה / זֹאת
אֲנִי
Word Image
Word Image
חָבֵר / חֲבֵרָה
עָצוּב / עֲצוּבָה
שִׁנַּיִם
Word Image
Word Image
רִיקּוּדִים
Word Image
אַתְּ
Word Image
תַּלְמִיד / תַּלְמִידָה
Word Image
Word Image
אַתָּה
הִיא
Word Image
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x