חברים בעברית 5

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חפץ / חפצים object    
2 רעיון idea    
3 כתוב written    
4 הפתעה surprise    
5 גביע goblet    
6 מוצא find    
7 שומרת keep    
8 קודם first / before / initially    
9 אחר כך afterwards    
x