מזג האויר 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קר cold    
2 חם hot    
3 שלג snow    
4 עננים clouds    
5 קשת rainbow    
6 שמש sun    
7 ברק lightning    
8 גשם rain    
9 שלוליות puddles    
10 חורף winter    
x