הגוף שלי

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 פֶּה mouth mouth    
2 שֵׂעָר hair hair    
3 אַף nose nose    
4 עֵינַיִם eyes eyes    
5 יָדַיִם hands hands    
6 רֹאשׁ head head    
7 רַגְלַיִם legs legs    
x