המשקפיים של כרמל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 דוֹאֵג/דוֹאֶגֶת worried    
2 מִסְתַכֵּל/מִסְתַכֶּלֶת looking    
3 לְהִסְתַכֵּל to look    
4 לוֹקֵחַ/לוֹקַחַת taking    
5 לָקַחַת to take    
6 קוֹנֶה/קוֹנָה buying    
7 לִקְנוֹת to buy    
8 מִשְקָפַיִם glasses    
9 לְהַרְכִּיב (מִשְקָפַיִם) to put glasses on    
10 נִכְנָס/נִכְנֶסֶת come in    
11 לְהִכָּנֵס to come in    
x