חיות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קוֹף A monkey A monkey    
2 אַרְיֵה A lion A lion    
3 פִּיל An elephant An elephant    
4 דֹּב A bear A bear    
5 חָתוּל A cat A cat    
6 כֶּלֶב A dog A dog    
7 סוּס A horse A horse    
8 דּוֹלְפִין A dolphin A dolphin    
x