פורים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת Send food gifts to Friends Send food gifts to Friends    
2 קוֹרְאִים מְגִלָּה Hearing the Megillah Hearing the Megillah    
3 בֵּית כְּנֶסֶת Synagogue Synagogue    
4 סְעוּדָה שֶׁל פּוּרִים Feast Feast    
5 מַתָּנוֹת לַאֶבְיוֹנִים Tzedakah Tzedakah    
6 מִתְחַפֵּשׂ/מִתְחַפֶּשֶׂת Dress in costumes Dress in costumes    
x