פעלים בסיס 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 גָּר/גָּרָה Lives Lives    
2 הוֹלֵךְ/הוֹלֶכֶת Walks/goes Walks/goes    
3 יוֹשֵׁב/יוֹשֶׁבֶת Sits Sits    
4 רָץ/ רָצָה Runs Runs    
5 אוֹכֵל/אוֹכֶלֶת Eats Eats    
6 שׁוֹתֶה/שׁוֹתָה Drinks Drinks    
7 לוֹמֵד/לוֹמֶדֶת Studies Studies    
x