איך אני נראה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שחור black    
2 אמא Mother    
3 עיינים Eyes    
4 ירוק green    
5 לובשת wears    
6 שיער Hair    
7 ארוך long    
8 כחול blue    
9 חום brown    
10 קצר short    
11 מכנסיים pants    
12 גדול big    
13 יש לה she has    
14 יש לו He has    
x