מִי – מִלִּים שֶׁל דְּמוּיוֹת:

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אָנִי I am I am    
2 אִמַּא Mother Mother    
3 אַבַּא Father Father    
4 סָבְּתָּא Grandmother Grandmother    
5 סַבַּא Grandfather Grandfather    
6 מוֹרָה Teacher (she) Teacher (she)    
7 מוֹרֶה Teacher (he) Teacher (he)    
8 תַּלְמִידָה Student (she) Studen (she)    
9 תַּלְמִיד Student (he) Student (he)    
x