חברים בעברית 1 – אני שומרת על טל התינוק


or press Enter
1/
חֵדֶר החדר שלי גדול
1/11
room בבית
2/
חָמוּד התינוק במשפחה חמוד
2/11
cute כמו תינוק או כלב
3/
בַּאָה אמא באה לכיתה שלי
3/11
come ההפך מהולכת
4/
יָשֵן התינוק ישן בחדר שלי
4/11
sleep במיטה, בלילה
5/
שִׁינַּיִים לתינוק אין שיניים
5/11
teeth בפה
6/
מִיטָּה יש לי מיטה גדולה
6/11
bed בחדר, ישנים
7/
שַֹם אבא שם חלה על שולחן
7/11
put
8/
אוֹפֶה אבא אופה עוגה
8/11
bake פועל - עוגה
9/
חוֹשֶב אני חושב על היום הולדת שלי
9/11
think פועל - ראש
10/
שוֹמֶרֵת תמר שומרת על התינוק
10/11
watch over / keep פועל - תינוק, ילד
11/
תִּינוֹק הַתִּינוֹק בּוֹכֶה בַּמִּיטָּה
11/11
baby ילד קטן
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

x