חברים בעברית 1 – אני שומרת על טל התינוק


or press Enter
00:00:00
room
בבית
come
ההפך מהולכת
think
פועל - ראש
שַֹם
אבא שם חלה על שולחן
חֵדֶר
החדר שלי גדול
cute
כמו תינוק או כלב
תִּינוֹק
הַתִּינוֹק בּוֹכֶה בַּמִּיטָּה
חָמוּד
התינוק במשפחה חמוד
מִיטָּה
יש לי מיטה גדולה
bed
בחדר, ישנים
אוֹפֶה
אבא אופה עוגה
שִׁינַּיִים
לתינוק אין שיניים
bake
פועל - עוגה
בַּאָה
אמא באה לכיתה שלי
teeth
בפה
חוֹשֶב
אני חושב על היום הולדת שלי
sleep
במיטה, בלילה
יָשֵן
התינוק ישן בחדר שלי
baby
ילד קטן
put
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x