חברים בעברית 1 – אני שומרת על טל התינוק


or press Enter
00:00:00
שַֹם
אבא שם חלה על שולחן
חֵדֶר
החדר שלי גדול
חָמוּד
התינוק במשפחה חמוד
come
ההפך מהולכת
cute
כמו תינוק או כלב
room
בבית
think
פועל - ראש
בַּאָה
אמא באה לכיתה שלי
watch over / keep
פועל - תינוק, ילד
bed
בחדר, ישנים
אוֹפֶה
אבא אופה עוגה
שִׁינַּיִים
לתינוק אין שיניים
שוֹמֶרֵת
תמר שומרת על התינוק
חוֹשֶב
אני חושב על היום הולדת שלי
baby
ילד קטן
teeth
בפה
תִּינוֹק
הַתִּינוֹק בּוֹכֶה בַּמִּיטָּה
bake
פועל - עוגה
put
מִיטָּה
יש לי מיטה גדולה
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x