חברים בעברית 1 – אני שומרת על טל התינוק


or press Enter
00:00:00
bake
פועל - עוגה
בַּאָה
אמא באה לכיתה שלי
חָמוּד
התינוק במשפחה חמוד
שִׁינַּיִים
לתינוק אין שיניים
watch over / keep
פועל - תינוק, ילד
think
פועל - ראש
מִיטָּה
יש לי מיטה גדולה
put
חוֹשֶב
אני חושב על היום הולדת שלי
אוֹפֶה
אבא אופה עוגה
bed
בחדר, ישנים
come
ההפך מהולכת
חֵדֶר
החדר שלי גדול
יָשֵן
התינוק ישן בחדר שלי
cute
כמו תינוק או כלב
sleep
במיטה, בלילה
שַֹם
אבא שם חלה על שולחן
room
בבית
teeth
בפה
שוֹמֶרֵת
תמר שומרת על התינוק
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x