פרק ז׳ ציוויים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בּוֹא Come!    
2 נְטֵה Wave!    
3 אֱמֹר Say!    
4 דַּבֵּר Speak!    
5 הַשְׁלֵךְ Throw!    
6 שַׁלַּח Send!    
7 רְאֵה See!    
8 קַח Take!    
9 תְּנוּ Give! (pl)    
10 לֵךְ Go!    
x