יֵשׁ חֲבֵרִים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 יֵשׁ There is/are    
2 שֶׁל Of    
3 חָבֵר/חֲבֵרָה Friend    
4 חֲבֵרִים Friends    
5 פִּתְאוֹם Suddenly    
6 תָמִיד Always    
7 לָקַחַת To take    
8 לָתֵת To give    
9 מַזַל Luck    
10 אֱמֶת Truth    
x