ביטויים עם המילה לשון


or press Enter
00:00:00
חרץ את לשונו
לשון סגי נהור
לשון יפה שאין בה מילים לא נעימות
שפה שמדברים בבית ההורים
נצר לשונו
לשון אם
רכילות- לדבר על מישהו אחר
לשון נקיה
דיבר לא יפה
אומר דברים נעימים
להבה של אש
לשון הרע
לשון אש
שתק
מדבר מעט = קצת
לשון קצרה
קשה לו לדבר
לשון הפוכה
כבד לשון
דבש וחלב תחת לשונו
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x