מילות יחס 2021


or press Enter
00:00:00
מִ
אַחֲרֵי שֶ
glue word
תַחַת
עִם
after
לִפְנֵי שֶ
in
before
בְּ
from
to
on
על
לְ
אֶת
with
under
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x