חֲבֵרִים בְּעִבְרִית – אֲנִי לִפְנֵי הַמְּסִבָּה


or press Enter
00:00:00
אוֹהֵב/אוֹהֶבֶת
After
Song/songs
Clothes
לִפְנֵי
בֶּגֶד/בְּגָדִים
אַחֲרֵי
רוֹצֶה/רוֹצָה
Dance/dances
Want
שִיר/שִירִים
לוֹבֵש/לוֹבֶשֶת
חוֹשֵב/חוֹשֶבֶת
Think
רִיקוּד/רִיקוּדִים
Hair
Before
Wear
Love
שֵׂעָר
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x