חֲבֵרִים בְּעִבְרִית – אֲנִי לִפְנֵי הַמְּסִבָּה


or press Enter
00:00:00
אוֹהֵב/אוֹהֶבֶת
רִיקוּד/רִיקוּדִים
רוֹצֶה/רוֹצָה
Want
אַחֲרֵי
בֶּגֶד/בְּגָדִים
Song/songs
Dance/dances
חוֹשֵב/חוֹשֶבֶת
Hair
שִיר/שִירִים
Think
After
שֵׂעָר
Clothes
Before
Love
Wear
לִפְנֵי
לוֹבֵש/לוֹבֶשֶת
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x