Shorashim unit in Perek כ״ד-כ״ה


or press Enter
00:00:00
ירד go down
שׁרשׁ: וַתֹּרֶד
שׁרשׁ: יֻלְּדָה
שׁרשׁ: וַיֵצֵא
שׁרשׁ: וַיָּמָת
מות die
קבר bury
היה was/be
ברכ bless
שׁרשׁ: וְאֶשְׁתֶּה
שׁרשׁ: וַיֵלֶךְ
שׁרשׁ: וַיְהִי
הלכ walk/go
ילד give birth
שׁתה drink
כלה finish
שׁרשׁ: וַיִּקְבְּרוּ
יצא go out/leave
שׁרשׁ: וַתְּכַל
שׁרשׁ: בֵּרַךְ
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x