חֲבֵרִים בְּעִבְרִית – verbs – פעלים


or press Enter
Show Instructions
  • Arrow keys to move.
  • Spacebar to fire.
Close
x