חֲבֵרִים בְּעִבְרִית – verbs – פעלים


or press Enter
00:00:00
Sleeps
Remembers
אוֹהֵב/אוֹהֶבֶת
Wants
זוֹכֵר/זוֹכֶרֶת
Opens
Loves
יָשֵׁן/יְשֵׁנָה
פּוֹתֵחַ/פּוֹתַחַת
שָׂם/שָׂמָה
Sees
בּוֹכֶה/בּוֹכָה
Cries
רוֹצֶה/רוֹצָה
אוֹפֶה/אוֹפָה
Puts
Bakes
רוֹקֵד/רוֹקֶדֶת
Dances
רוֹאֶה/רוֹאָה
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x