לרונן יש בעיה


or press Enter
00:00:00
חָדָשׁ/חֲדָשָׁה
taking
old
tasty
picture/pictures
building/buildings
problem
תְּמוּנָה/תְּמוּנוֹת
asking
יוֹצֵא/יוֹצֵאת
טָעִים/טְעִימָה
לוֹקֵחַ/לוֹקַחַת
בִּנְיַן/בִּנְיָנִים
בְּעָיָה
שׁוֹאֵל/שׁוֹאֶלֶת
leaving
יָשָׁן/יְשָׁנָהּ
new
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x