רינה פרק ל״ז


or press Enter
00:00:00
we will sell him
merchants
מִצְרַיִם
they heard
סוֹחֲרִים
נַהֲרֹג
וַיֹּאמֶר
וְיִשְׁמְעוּ
brothers
בּוֹר
kill
בְּשָׂרֵנוּ
hole
Egypt
our flesh
אַחִים
דָּם
blood
he said
נִמְכַּרְנוּ
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x