הכתבה 5 2022 – חברים בעברית 2 עמ׳ 4-10

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְנַגֵן / מְנַגֶנֶת play (an instrument)    
2 מְצַלֵם / מְצַלֶמֶת take a picture    
3 יָשֵן / יְשֵנָה sleeping    
4 צוֹחֵק / צוֹחֶקֶת laughing    
5 לוֹמֵד / לוֹמֶדֶת learning    
6 רוֹקֵד / רוֹקֶדֶת dancing    
7 חָבֵר / חֲבֵרָה friend    
8 סוֹד / סוֹדוֹת secret(s)    
9 מְעַנְיֵן / מְעַנְיֶנֶת interesting    
x