נחש מי – יש לו / יש לה?


or press Enter
00:00:00
יֵשׁ לוֹ מִשְׁקָפַיִם?
Word Image
Word Image
יֵשׁ לָה שֵׂיעָר אָרוֹךְ וְחוּם?
יֵשׁ לוֹ שֵׂיעָר קָצָר וְשָׁחוֹר?
Word Image
יֵשׁ לָה עֵינַיִים כְּחוּלוֹת?
Word Image
יֵשׁ לוֹ עֵינַיִים חוּמוֹת?
Word Image
Word Image
הִיא לוֹבֶשֶׁת חוּלְצָה צְהוּבָּה?
הוּא לוֹבֵשׁ כּוֹבַע אָדוֹם?
Word Image
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x