נחש מי – יש לו / יש לה?


or press Enter
00:00:00
יֵשׁ לוֹ שֵׂיעָר קָצָר וְשָׁחוֹר?
יֵשׁ לוֹ עֵינַיִים חוּמוֹת?
Word Image
הוּא לוֹבֵשׁ כּוֹבַע אָדוֹם?
Word Image
Word Image
Word Image
יֵשׁ לָה שֵׂיעָר אָרוֹךְ וְחוּם?
Word Image
Word Image
Word Image
הִיא לוֹבֶשֶׁת חוּלְצָה צְהוּבָּה?
יֵשׁ לוֹ מִשְׁקָפַיִם?
יֵשׁ לָה עֵינַיִים כְּחוּלוֹת?
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x