חָלְבָה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חָלְבָה Halva    
2 טְחִינָה Tahini    
3 סוּמְסוּם Sesame Seeds    
4 מַמְתָּק Candy    
5 תַּבְלִין Spice    
6 אֵלִים gods    
7 טְעָמִים Flavors    
8 שְׁקֵדִים Almonds    
9 פִיסְטוּק Pistachio    
x