בית

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 דירה apartment apartment    
2 בּנין building building    
3 לבנות to build to build    
4 כּתובת address address    
5 כּניסה foyer/ entrance foyer/ entrance    
6 להכּנס to enter to enter    
7 נכנסתי I entered I entered    
8 מפתח key key    
9 חלון window window    
10 קיר wall wall    
11 תקרה ceiling ceiling    
12 רצפּה floor floor    
13 קומה level/story/floor level/story/floor    
14 בית בּן __ קומות a house with ___ floors a house with ___ floors    
15 מעלית elevator elevator    
16 מרפּסת porch porch    
17 סלון living room living room    
18 חדר אכל dining room dining room    
19 חדרי שׁינה bedroom bedroom    
20 חדר כּביסה laundry room laundry room    
21 מרתף porch porch    
22 שכונה neighborhood neighborhood    
23 אזור area area    
24 שׁכן neighbor (male) neighbor (male)    
25 שׁכנה neighbor (female) neighbor (female)    
26 לגור to live to live    
27 גר גרה גרים גרות live live (m, f, mm, mf)    
28 לעבר דירה to move to move    
29 קרש board board    
30 קרשים boards boards    
31 לבנה brick brick    
32 לבנים bricks bricks    
33 זכוכית glass glass    
34 סולם ladder ladder    
35 גנה garden garden    
36 גנן gardener gardener    
37 לנטע to plant to plant    
38 ברכה pool pool    
39 צמח plant plant (noun)    
40 צמחים plants plants    
41 עלה leaf leaf    
42 עלים leaves leaves    
43 ענף branch branch    
44 ענפים branches branches    
45 פּרח flower flower    
46 פּרחים flowers flowers    
47 לשׂכר to rent to rent    
48 עוזרת cleaning lady cleaning lady    
x