קְרֶמְבּוֹ

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קְרֵם cream    
2 קֶצֶף foam    
3 בֵּיצִים eggs    
4 עוּגִיָּה cookie    
5 תַּחְתִּית bottom    
6 מוֹקָה coffee flavor    
7 טַעַם flavor    
x