פעלים מגדלור 8

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בָּא/בָּאִים Come b    
2 בָּאָה/בָּאוֹת Come g    
3 שַׂר/שָׁרִים Sing b    
4 שָׂרָה/שָׁרוֹת Sing g    
5 זָז/זָזִים Move b    
6 זָזָה/זָזוֹת Move g    
7 גָּר/גָּרִים Live b    
8 גָּרָה/גָּרוֹת Live g    
9 רָץ/רָצִים Run b    
10 רָצָה/רָצוֹת Run g    
11 שָׂם/שָׂמִים Put b    
12 שָׂמָה/שָׂמוֹת Put g    
13 צָם/צָמִים Fast b    
14 צָמָה/צַמּוֹת Fast g    
15 נָח/נָחִים Rest b    
16 נָחָה/נָחוֹת Rest g    
17 עָף/עָפִים Fly b    
18 עָפָה/עָפוֹת Fly g    
19 קָם/קָמִים Get up b    
20 קָמָה/קָמוֹת Get up g    
21 נָם/נָמִים Sleep b    
22 נָמָה/נָמוֹת Sleep g    
x