בַּכִּתָּה 2


or press Enter
00:00:00
מוֹרָה/מוֹרוֹת
Folder
כִּתָּה
Workbook
יַלְקוּט
Teacher/s (b)
Class/Classroom
Student/s (b)
מוֹרֶה/מוֹרִים
תַּלְמִיד/תַּלְמִידִים
מָחַק
סֵפֶר
Eraser
Backpack
תְּמוּנָה
Picture
Teacher/s (g)
Book
חוֹבֶרֶת
תִּיקִיָּה
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x