חברים בעברית 3


or press Enter
00:00:00
חַיּוֹת
פּוֹתֵחַ
נוֹסְעִים
נוֹסֵעַ
בּוֹרֵחַ
בּוֹרַחַת
לוֹקֵחַ
שׁוֹמֵעַ
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x