חברים בעברית 1 ״זאת אני״


or press Enter
00:00:00
Sister
Brother
...אֲנִי בֵּן
שֵׂעָר
יֵשׁ לִי
עֵינַיִם
מִשְׁקָפַיִם
Hair
יוֹם הֻלֶדֶת
Birth Day
מִשְׁקָפַיִם
אֲחוֹת
I have
אָח
Glasses
I am__years old (b)
אֵין לִי
Glasses
Eyes
I don't have
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x