מלכים א פרק ב ?>

מלכים א פרק ב

צוואה של דוד לשלמה