מלכים א פרק ב

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1מה צריך לעשות שלמה עם שימעילהרוג אותו בחכמה    
2מה אדניהו ביקש מ בת שבעשתבקש את אבישג השונמית לו לאישה    
3מי הורג את אדניהובניה בן יהוידע    
4למה שלמה ל הורג את אביתרכי הוא היה כהן אצל דוד    
5מה התפקיד שלוקח שלמה מאביתאלהיות כהן    
6לאן שולח שלמה את אביתרענתות    
7לאן בורח בורחלהחזיק בקרנות המזבח    
8למה הוא בורח לשםכי הוא יודע ששלמה לא יהרוג אותו    
9את מי הורג יואבאת אבנר בן נר ועמשא בן יתר    
10איזה תפקיד מקבל בניהו בן יהוידעלהיות אחראי על הצבא    
11היכן מבקש שלמה משימעי לגורבירושלים    
12ליד איזה נהרקדרון    
13למה שלמה צריך להשאיר את בני ברזילאי בחייםכי הם עשו איתו חסד שדוד ברח    
14מה שלמה צריך לתת להםאוכל    
15מי זאת חגיתאמא של אדניהו    
x