מלכים א פרק ב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מה צריך לעשות שלמה עם שימעי להרוג אותו בחכמה    
2 מה אדניהו ביקש מ בת שבע שתבקש את אבישג השונמית לו לאישה    
3 מי הורג את אדניהו בניה בן יהוידע    
4 למה שלמה ל הורג את אביתר כי הוא היה כהן אצל דוד    
5 מה התפקיד שלוקח שלמה מאביתא להיות כהן    
6 לאן שולח שלמה את אביתר ענתות    
7 לאן בורח בורח להחזיק בקרנות המזבח    
8 למה הוא בורח לשם כי הוא יודע ששלמה לא יהרוג אותו    
9 את מי הורג יואב את אבנר בן נר ועמשא בן יתר    
10 איזה תפקיד מקבל בניהו בן יהוידע להיות אחראי על הצבא    
11 היכן מבקש שלמה משימעי לגור בירושלים    
12 ליד איזה נהר קדרון    
13 למה שלמה צריך להשאיר את בני ברזילאי בחיים כי הם עשו איתו חסד שדוד ברח    
14 מה שלמה צריך לתת להם אוכל    
15 מי זאת חגית אמא של אדניהו    
x