רהיטים ?>

רהיטים

the Bais Yaakov 7th grade list of furniture

House

a 7th grade list of things to do with house

מה יש בחדר?

מה יש בחדר

שערות: חולקי גוף

Describing hair….

חלקי גוף

חלקי גוף

Food Makom 2022/3 end of year

Food Makom 2022/3 end of year

בהמות

the Bais Yaakov 6th and 5th grade list of animals

conversations with your friend

furniture

בגדים

different types of clothes