רהיטים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 רהיטים furniture    
2 שידה dresser    
3 מגרה drawer    
4 ארון closet    
5 ארון ספּרים bookcase    
6 ספּה sofa    
7 כורסה armchair    
8 חשמל electricty    
9 שקע outlet    
10 תקע plug    
11 מנורה lamp    
12 להדליק את האור to turn on the light    
13 לכבות את האִור to turn off the light    
14 תנור oven    
15 מים רותחים boiling water    
16 להרתיח to boil    
17 מאורר fan    
18 מזגן air conditioner    
19 מטה bed    
20 מטת תינוק crib    
21 עריסה cradle    
22 לישון to sleep    
23 סדין sheet    
24 כרית pillow    
25 שמיכה blanket    
26 לכפּל to fold    
27 מחשב computer    
28 מקלחת shower    
29 להתקלח to shower    
30 וילון curtain    
31 שטיח carpet    
32 מטאטא broom    
33 לטאטא to sweep    
34 יעה dustpan    
35 מפּה tablecloth    
36 מפּית napkin    
x