חומש ויקרא פרקים יט, כג-כה השלמת משפטים ?>

חומש ויקרא פרקים יט, כג-כה השלמת משפטים

השלם את המשפטים

חומש ויקרא פרקים יט, כג-כה השלמת משפטים

השלם את המשפטים

mitzvos hateluyos baaretz

Vayikra chapter 19

chumash 2013 orlah