שמואל א – השלמת פסוקים ?>

שמואל א – השלמת פסוקים

השלם את הפסוק

שמואל פרק ח

משפט המלך

שמואל א פרקים ה – ו

שמואל א פרק ג

פרק ג

Shmuel chapter 1-2

Shmuel chapter 1-2 part 2

Shmuel 1

Shmuel 1

Shmuel 1

Shmuel I