ו׳ ההפוך

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ויקראו הם קראו    
2 ויאמרו הם אמרו    
3 וישלחום הם שלחו אותם    
4 ויעשו הם עשו    
5 וישמו הם שמו    
6 וישרנה הן הלכו ישר    
7 ותשמרו הן שמרו    
x