ישעיה חלק א – השלם את הפסוק ?>

ישעיה חלק א – השלם את הפסוק

השלם את הפסוק

milim for Yeshaya final 2012

neviyim achronim – yeshaya – chapters 40/55