המשפחה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אבא Father    
2 אמא Mother    
3 ילד Boy    
4 ילדה Girl    
5 בן Son    
x