מזמור שיר

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חנכת for the inauguration    
2 כי דליתני for you have raised me up    
3 שועתי אליך I cried out to You    
4 ותרפאני and You healed me    
5 העלית You have raised up    
6 מירדי בור from my descent to the pit    
7 ילין one lies down    
8 בכי crying    
9 בשלוי in my calm    
10 בל אמוט I would never weaken    
x