מה צריך בכתה

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ספרbook    
2 מחקearser    
3עטpen    
4מלוןdictionary    
5עפרוןpencile    
6כרטיסיםflashcards    
7מספרייםsiccors    
8דפיםpaper    
9עט מאירhighlighter    
10צבעיםmarkers/crayons    
x