מה עושים בכתה

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1כותביםwriting    
2צובעיםcoloring    
3יושביםsitting    
4גוזריםcuting    
5מוחקיםearesing    
6מעתיקיםcopying    
7שומעיםlistening    
8עומדיםstanding    
9מקשיביםlistening    
10מחדדיםsharpening    
x